Strandområdet mellan Maren och Finnby städas sommaren 2017