Stranddetaljplan

Utarbetandet av en stranddetaljplan hör enligt markanvändnings- och bygglagen till områdets markägaren. Staden styr beredningen av stranddetaljplanerna och stadsfullmäktige godkänner dem.

När det gäller att styra byggandet i strandområden tillämpas de dimensioneringsprinciper som anges i förslaget till stranddelgeneralplanen för Borgå landskommun. Principerna garanterar likvärdigt bemötande av markägarna tills den nya stranddelgeneralplanen för strandområdena blir färdig. Den första delen, delgeneralplanen för Emsalö och Haxalö, är färdig.