Störningar i vattenkvaliteten i Tarkis området under vecka 48 & 49