Anvisningar för den som arrangerar publika evenemang

Ur miljöhälsovårdens synvinkel betraktas ett evenemang för allmänheten som stort när man antar att minst 500 besökare är närvarande samtidigt.  Övervakning av publika evenemang ger ökad säkerhet samtidigt som det förebygger sanitära olägenheter till följd av avfallshantering och hygienförhållanden.

Anmälan om ett stort publikevenemang (på finska)

För att kunna ordna evenemang måste man i allmänhet först inhämta olika tillstånd och lämna in anmälningar även till andra myndigheter.