Utvecklingen av recepten pågår

I Borgå tänker man gå igenom skolornas och daghemmens menyer i detalj med tanke på sommaren och kommande höst. Centralköket erbjuder en mängd nya möjligheter eftersom tillredningen av mat numera ser annorlunda ut än förr. Istället för att bara värmas upp, gräddas maten numera i serviceköket nära dem som äter den.

Ett av de viktigaste målen med det nya matkonceptet är att gallra och minska på tillsatsämnen så mycket som möjligt. Varje rätt och varje råvara genomgår en granskning då man vill fundera på hur dessa principer kunde tillämpas. 

“Till exempel köttbuljong kan bytas ut mot örter och matlagningsgrädde mot alternativ som innehåller mindre tillsatsämnen. Man kunde även tänka sig att använda äkta grädde utan att det strider mot principerna för konceptet, men det innebär att vegetariska blandningar skulle bytas ut mot en mjölkprodukt,” säger Leila Korhonen chef för mattjänsten.

Korhonens mål är att hitta en gyllene medelväg i fråga om val av lämpliga råvaror. Trots att man använder grädde med animaliska fetter kan man fortfarande i huvudsak använda vegetabiliska fetter till matlagningen. Med tanke på helhetsperspektivet är näringsvärdet i medeltal under en sex veckor lång period viktigare än en enskild måltid.

Närmat är fortfarande aktuellt

Närmat är ett tredje stort tema. Man är villig att köpa närmat så länge det finns en lämplig leverantör. Förpackningsstorlekar och bruksegenskaper måste lämpa sig för behoven för tillredningen av tusentals rätter.

Borgå har gjort ett leveransavtal med Kuntahankinnat vars kunder är otaliga samkommuner, t.ex. församlingar. Kespro blir leverantör med vars mångsidiga utbud man varit mycket nöjda med. Därtill blir inbesparingarna avsevärda. I och med att man tar i bruk ett centralkök blir inbesparingarna minst en halv miljon.

På grund av avtalen är det inte möjligt att göra direktanskaffningar annat än i undantagsfall. Ett sådant undantag kommer att ske under självständighetsdagen då man äter festmiddag i Borgå. Middagens viktigaste råvara är då charolais-nötkött som produceras på den ekologiska gården Sannäs.