Stolgymnastiken fortsätter nästa år i Gammelbacka och Vårberga