Stödsysselsättning

Lönesubventioner till långtidsarbetslösa

Staden sysselsätter unga och långtidsarbetslösa med hjälp av arbets- och näringsbyråns lönesubventioner. De arbetstillfällen som erbjuds med hjälp av lönesubventioner är för viss tid, i regel för sex månader.

Om du är intresserad av lönesubventionerat arbete kan du kontakta stadens sysselsättningskoordinatior eller arbets- och näringsbyrån.

När en förening eller organisation sysselsätter

Staden understödjer finansiellt också föreningars och organisationers sysselsättningsverksamhet, om de med hjälp av lönesubventioner ger långtidsarbetslösa personer arbete. Mer information: sysselsättningskoordinatorn Lotta Laakso 040 183 7937.