Stödsysselsättning

Lönesubventioner till långtidsarbetslösa

Staden sysselsätter unga och långtidsarbetslösa med hjälp av arbets- och näringsbyråns lönesubventioner. De arbetstillfällen som erbjuds med hjälp av lönesubventioner är för viss tid, i regel för sex månader.

Om du är intresserad av lönesubventionerat arbete kan du kontakta stadens sysselsättningskoordinatior eller arbets- och näringsbyrån.

När en förening eller organisation sysselsätter

Staden understödjer finansiellt också föreningars och organisationers sysselsättningsverksamhet, om de med hjälp av lönesubventioner ger långtidsarbetslösa personer arbete. Mer information: sysselsättningskoordinatorn Minna Toivonen 0400 219 457

Sommararbete för studerande som finansieras av socialbyrån

Stadens socialväsende finansierar studerandes sommararbete i stadens olika enheter. Sommarjobben räcker en månad. De är avsedda för borgåstuderande som är berättigade till utkomststöd och vars studier fortsätter följande höst.