Stödfamiljsverksamhet

Vi har brist på stödfamiljer just nu. Om du är intresserad av verksamheten, får du gärna vara i kontakt med servicekordinatorn. Vi har familjer i kö som väntar på en stödfamilj.

Vad är stödfamiljsverksamhet?

Målet med stödfamiljsverksamheten är att öka på resurserna och stärka familjen vardag. En stödfamilj ger barnet möjlighet till en trygg vuxen i trygga förhållanden, samtidigt som föräldrarna får en liten paus i vardagen.

Bakom kan ligga svårigheter med uppfostran av barnet, i familjens relationer, separation i parförhållandet,  föräldrarnas mentala eller fysiska trötthet, eller ändringar i livssituationen.

Om det inte finns tillräckligt med stöd i vänkretsen för utmaningarna i vardagen, kan en stödfamilj hjälpa barnet och föräldrarna att orka. Målet är att stöda familjen så, att de i fortsättningen klarar sej med egna krafter.

Stödfamiljsverksamhet ordnas enligt socialvårdslagens stödtjänster eller som en öppenvårdstjänst inom barnskyddet.

I stödfamiljen behöver barnet den vuxnes tid, omsorg och famn. Av stödfamiljer förväntas gemenskap och delandet av vardagen med stödbarnet. Som bäst skapar verksamheten positiva upplevelser och viktiga minnen för barnet.

De flesta barn som besöker stödfamiljer är i lek- och lågstadie-åldern. Barnen besöker stödfamiljen exempelvis ett veckoslut i månaden. Enligt överenskommelse kan barnet besöka stödfamiljen även kortare stunder, eller längre perioder under till exempel skolloven. Besöken kan fast innehålla lek, spel, utflykter och uteliv.

Om stödfamiljsverksamheten görs en skriftlig överenskommelse tillsammans med barnets egen familj, stödfamiljen och en från socialarbetet för barnfamiljer. I överenskommelsen skrivs målet för verksamheten, behovet av stöd samt praktiska saker om hur man håller kontakt. Stödfamiljen har tystnadsplikt. Till stödfamiljen betalas en ersättning för omvårdnaden.

Vem kan bli stödfamilj?

Som stödfamilj kan fungera en helt vanlig familj som har:

-          den egna livssituationen i skick

-          tid och utrymme även för främmande barn

-          förmåga att svara på barns behov och acceptera olikheter

-          positiv ställning till livet

-          förmåga att samarbeta

Familjer av alla slag behövs till stödfamiljer, eftersom även barnen kommer från olika former av familjer. Även en ensamstående kan fungera som stödfamilj. Borgå stad skolar nya stödfamiljer tillsammans med Mannerheims barnskyddsförbund. Mera information får du av kordinatorn för barnfamiljer.