Stöd i den handikappades vardag

En handikappad person kan få olika slags stöd och tjänster i vardagen.

Nedan beskrivs de tjänster som Borgå stad erbjuder handikappade personer, utöver de sedvanliga tjänsterna, hemvård, närståendevård, småbarnspedagogik och utbildning.

En del av tjänsterna omfattas av den så kallade subjektiva rätten, vilket innebär att klienten får tjänsten på basis av ett separat beslut. En del av tjänsterna kan erbjudas inom ramen för stadens anslag.