Stöd för välmående

Hälsoundersökning för arbetslösa

Om du blir arbetslös, kan du söka dig till en avgiftsfri hälsoundersökning för arbetslösa på en hälsovårdares mottagning. Målet med hälsoundersökningen är att främja din hälsa och ditt välbefinnande samt din arbets- och funktionsförmåga under arbetslösheten. Hälsoundersökningen ger en omfattande bild av ditt hälsotillstånd.

Det rekommenderas att du söker dig till hälsoundersökningen inom tre månader från att du blivit arbetslös.

Hälsoundersökning för arbetslösa

Med motions- och kulturpass gratis till motions- och kulturaktiviteter

Vi uppmuntrar vuxna och familjer att ta del av motion, kultur och andra aktiviteter som främjar välbefinnandet. Motions- och kulturpasset (LiiKu) är avsett för Borgåbor i arbetsför ålder som befinner sig utanför arbetslivet. Med motions- och kulturpasset kan du delta i motions- och kulturaktiviteter avgiftsfritt eller förmånligt.

Ekonomi- och skuldrådgivning

Behöver du hjälp med ekonomin? 

I Borgåregionen erbjuds ekonomi- och skuldrådgivningstjänster av Östra Nylands rättshjälpsbyrå. Mottagning enligt tidsbokning.