Stöd för ungdomars självständiga boende

Flytta till egen bostad? Med vart? Och hur? Vad får man för stöd till hyran? Och vad gör man ifall grannarna klagar? 

Servicehandledare för boende

Servicehandledare för boende hjälper dej under 30-årig Borgå ungdom i frågor gällande boende: söka bostad, problem runt boendet, myndighetsbesök gällande boendet. Ta modigt kontakt.

Servicehandledare för boende Serena Hakala, serena.hakala(at)porvoo.fi, tel. 040 489 1867

Servicehandledare för boende Taru Liikamaa, taru.liikamaa(at)porvoo.fi, tel. 040 152 3356

Du kan hitta oss också på Facebook servicehandledare för boende + namn och på Instagram Taru_ja_Serena. 

Walk-in i Navigatorn på tisdagar

Kom och träffa ossa i Navigatorn ( i addressen Mannerheimgatan 20 E, gatuplan) på tisdagar kl. 12.30-16.00 utan tidsbeställning! 

ABC-kurs i självständigt boende

Servicehandledare för boende och Borgå ungdomsbostäder ordnar en informativ kortkurs i väsentliga frågor som gäller att bo självständigt. Informationslektion är gratis. Ring och fråga mera från servicehandledare för boende!