Stöd för ensamföretagare kan ansökas i Borgå från 22.4.2020