Stöd för barnet och familjen

Stöd för utveckling, växande och lärande

Nämn barnets behov av stödåtgärder i ansökan om småbarnspedagogik.

Småbarnspedagogikens målsättning är främjande av barnets utveckling, växande och lärande. Inom småbarnspedagogiken stöder man barnets utveckling och lärande i den vardagliga verksamheten i den egna enheten för småbarnspedagogik. Stödet fortsätter från småbarnspedagogiken till förskoleundervisningen.

Stödbehovet bedöms, planeras, förverkligas och uppföljs tillsammans med barnets vårdnadshavare, småbarnspedagogikens personal, specialläraren i småbarnspedagogik samt vid behov med andra experter.