Stöd för att röra sig

En handikappad persons möjlighet att ta sig fram kan underlättas med hjälp av färdtjänst, servicelinjen, stöd för anskaffning av bil och ändringsarbeten i bilen.

En handikappad kan också skaffa tillstånd för invaparkering och befrias från fordonsskatt. Dessa sköts av Trafi.

Mer information