Stöd för anskaffning av bil och ändringsarbeten i bilen

En handikappad person kan ansöka om ekonomiskt stöd för anskaffning av bil och ändringsarbeten i bilen.

I Borgå beviljas stödet en sådan person som behöver bil dagligen på grund av yrkesstudier eller stadigvarande arbete. Andra särskilda orsaker kan vara t.ex. daglig transport av ett flerhandikappat barn till dagvården eller skolan med familjens bil.

Tjänsten är anslagsbunden och den handikappade har ingen subjektiv rättighet att få den. Bestämmelser om stöd för anskaffning av bil och ändringsarbeten i bilen finns i social- och hälsovårdsnämndens tillämpningsanvisningar för anslagsbundna service- och stödformer.

Enligt tillämpningsanvisningarna är stödet för anskaffning av bil 3 000 euro.

Bilstöd enligt handikapplagen (Institutet för hälsa och välfärd)