Dessa kan även intressera dig

Stipendium för konstnärshuset

Konstnärshuset erbjuder en ung konstnär som har yrkesutbildning eller som på annat sätt uppnått kompetens möjlighet att arbeta och bo i Borgå.

Representanter för alla konstgrenar kan söka stipendiet för konstnärshuset om verksamheten kan utövas i huset. Sökanden ska vara under 30 år gammal då han eller hon söker stipendiet för konstnärshuset. Konstnärshuset beviljas mot boendekostnadsersättning (vatten, el, värme) för att disponeras av konstnären för fyra år.

Den konstnär som väljs bör delta i projekt inom kultur- och konstfostran vid daghem, skolor och/eller vårdinrättningar.

Konstnärshuset ligger i Gamla Borgå vid adressen Skolgränd 4. Bostadens storlek är 75 m² och ateljén är 24 m².

Ingen ansökning år 2020.