Stipendier ur bildningssektorns fond till yrkesstuderande