Stenarbetena i korsningsområdet av Krämaregatan och Mellangatan medför förändringar i trafiken