Städtjänster

Vi sköter städningen av skolor, daghem, servicehus och andra verksamhetslokaler i staden. Kvaliteten i vår rengöringsservice uppstår av ett ständigt utvecklingsarbete och yrkeskunskap. 

Vi skapar trivsamma lokaler med samarbete 

Städade lokaler gör vardagen hälsosam och trygg hos små och lite större Borgåbor. Rena och snygga lokaler ökar trivseln och förbättrar bland annat kvaliteten på inomhusluften. 

Kvaliteten är viktig  

För oss är det viktigt att städningens kvalitet hör till toppklassen varje dag. Vi övervakar och uppföljer städningens kvalitet varje dag. 

  • Vi följer de renhetskrav för städningen som anges i RYL2009 
  • Vi gör årligen kvalitetsauditeringar i våra kundobjekt 
  • Vår kundnöjdhet är av toppenkvalitet 
  • Personalen är engagerad

Vi utvecklar fördomsfritt

Vi är fördomsfria när det gäller att prova nya arbetsmetoder och tekniska lösningar som finns på marknaden. Vi vill stå på höjden av utvecklingen. 
 
Ända sedan vid började vår verksamhet har vi använt s.k. vattenfri städning. Med hjälp av denna metod har vi fått användningen av vatten och rengöringsmedlen så liten och miljövänlig som möjligt.  
 
Erfarenheten har visat oss att städrobotar är en förmånlig investering i att upprätthålla arbetshälsa och renhetsnivån. Robotdammsugarna lämpar sig för glest möblerade lokaler och lämnar golvytorna dammfria.  

Vi utbildar andra och oss

Kvaliteten i städservicen uppstår av ett ständigt utvecklingsarbete och yrkeskunskap. Vi vill för vår del vara med och påverka branschens uppskattning och utveckling. 
 
Vi samarbetar med företag och läroanstalter i branschen. Tiotals studerande inom rengöringsbranschen övar årligen hos oss. Flera studerande sysselsätter sig efter avlagda studier i städningsyrkesuppgifter i lokalservicen.  
 
Vi vill betjäna våra kunder och omforma tjänster efter snabbt förändrande behov. Vi är en betydande kommunal aktör och en ansvarsfull arbetsgivare inom rengöringsbranschen.