Stadsutvecklingsnämnden behandlar inledandet av två detaljplaner