Stadsutvecklingsnämnden behandlar förslaget till detaljplaneändring för stranden för kultur och fritid på Västra åstranden