Stadsutvecklingsnämnden

Möten

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel var tredje tisdag. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagarna år 2018

 • 27.11.2018
 • 11.12.2018

Mötesdagarna år 2019

 • 22.1.2019
 • 12.2.2019
 • 5.3.2019
 • 26.3.2019
 • 16.4.2019
 •  7.5.2019
 • 21.5.2019
 • 20.8.2019
 • 3.9.2019
 • 17.9.2019
 • 8.10.2019
 • 29.10.2019
 • 26.11.2019
 • 17.12.2019