Stadsutvecklingsnämnden

Möten

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel var tredje tisdag. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagarna år 2021

 • 19.1
 • 9.2
 • 2.3
 • 23.3
 • 13.4
 • 4.5
 • 25.5
 • 15.6
 • 17.8
 • 7.9
 • 21.9
 • 12.10
 • 2.11
 • 16.11
 • 7.12