Stadsutvecklingsnämnden

Möten

Stadsutvecklingsnämnden sammanträder i regel var tredje tisdag. Nämndens möten är inte offentliga.

Mötesdagarna år 2019

 • 17.12.2019

Mötesdagarna år 2020

 • 21.1.2020
 • 11.2.2020
 • 3.3.2020
 • 24.3.2020
 • 14.4.2020
 • 5.5.2020
 • 26.5.2020
 • 16.6.2020
 • 18.8.2020
 • 8.9.2020
 • 22.9.2020
 • 13.10.2020
 • 3.11.2020
 • 17.11.2020
 • 8.12.2020