Stadsutvecklingens förslag till budget för år 2018 håller sig inom ramarna