Skip to content

Stadsstyrelsens beslut 9.10.2017

Utredning om idrottsplatsernas användning, kostnader och investeringar

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt starta en utredning om idrottsplatsernas användning, kostnader och investeringar. I utredningen undersöks användningsgrader, kostnadsstrukturer och investeringsbehov för nuvarande idrottslokaler och idrottsplatser. Dessutom utreder man speciellt hur Oy Kokonhalli Ab:s kommande ombyggnad påverkar helhetssituationen samt undersöker allmänt strukturer för ägande och förvaltning. Av utredningen ska också framgå användarnas synpunkt samt möjligheter för genomförande av alternativa finansieringsmodeller. Utredningen blir färdig före slutet av mars 2018.

Ytterligare information

Stadens representanter i olika stiftelser

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt utse tre ledamöter och ersättare i representantskapet av Stiftelsen för körövningsbana för Östra Nyland:

  • Kristiina Särkkä, ersättare Bodil Lund
  • Torolf Bergström, ersättare Tom Ingelin
  • Jarmo Grönman, ersättare Joel Karvinen

Nylands landskapsparlament 2017

Nylands landskapsparlament ordnas 23–24.11.2017 i Helsingfors och Tallin. Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att i landskapsparlament deltar

  • Johan Söderberg
  • Matti Valasti
  • Anne Wetterstrand
  • Jere Riikonen

Svar på fullmäktigemotion som gäller uppdatering av upphandlingsdirektivet och en elektronisk upphandlingskalender

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt återremittera ärendet för ny beredning. Millariikka Rytkönen lämnade en protokollsanteckning i ärendet: ”Valtuustoaloitteet ovat toimenpide-ehdotuksia, joihin tulee vastat ensisijaisesti aloitetaanko aloitteen mukainen käytäntö vai ei ja perustella tämä.”

Svar på fullmäktigemotion om att ge alla barn möjlighet till motionsaktiviteter

Stadsstyrelsen beslutade enhälligt godkänna följande ändringsförslag: ”Kaupunki selvittää nopealla aikataululla sosiaali-, nuoriso-, ja liikuntatoimien kesken ehdotusta siitä, kuinka voitaisiin tukea vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastusta. Selvitystyöhön pyydetään osallistumaan seurakunnan, urheiluseurojen ja eri yhteisöjen edustajia.” Stadsstyrelsen beslutade ytterligare enhälligt godkänna följande protokollsanteckning i ärendet: ”Kaupungin tulee tutkia mahdollisuutta perustaa erillinen rahasto vähävaraisten lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen tukemiseksi ja syrjäytymisen ehkäisemiseksi silloin kun Porvoossa asuneen ja kuolleen ilman perillisiä jääneen henkilön perintöosuus saataisiin ohjattua valtiokonttorilta Porvoon kaupungille.”

Övriga ärenden

I de övriga ärendena beslutade stadsstyrelsen enhälligt enligt beslutsförslagen.

Stadsstyrelsens föredragningslista

9.10.2017 18:52

Categories: Beslutsfattande