Stadsstyrelsen fattade ett beslut om ekonomiska anpassningsåtgärder och inledande av samarbetsförfarandet