Stadsstyrelsen behandlar valet av bildningsdirektör