Stadsstyrelsen behandlar utvecklingen av Konstfabrikens verksamhet