Stadsstyrelsen behandlar utredningen om lägercentralsverksamhet