Stadsstyrelsen behandlar skissritningsskedets planer för daghemmet Skogsstjärnan