Stadsstyrelsen behandlar reklamationen av byggarbeten i Albert Edelfeltin koulu