Stadsstyrelsen behandlar planerna och kostnadsberäkningarna för Tolkis skola