Stadsstyrelsen behandlar frågan om Borgå ska söka sig till kommunförsöket med sysselsättning