Stadsstyrelsen behandlar frågan om att inleda en utredning gällande stödtjänster