Stadsstyrelsen behandlar försäljningen av Valtimohuset