Stadsstyrelsen behandlar Borgås ansökan till kommunförsöket med sysselsättning