Stadsstyrelsen behandlar ändring av lagen om smittsamma sjukdomar