Stadsplaneringens prislista

Enligt lagen svarar kommunen för att utarbeta general- och detaljplaner inom sitt område. Staden svarar för kostnaderna för utarbetande av planer för områden staden äger. Staden prioriterar sina egna planläggningsarbeten med utarbetar också planändringar som initierats av privata markägare och -innehavare. Då har staden rätt enligt 59 § i markanvändnings- och bygglagen att ta ut kostnader för arbetet.

Stadsplaneringens prislista 2021

Taxa för avgörande om planeringsbehov och undantagsbeslut 2011 (ansökningar som lämnats före 31.12.2020)

Noggrannare om övergångsbestämmelserna under punkt 10 i prislistan 2021.