Stadshuset i Borgå flaggar för barnets rättigheter