Stadsfullmäktige diskuterade utredningen om bolagiseringar inom social- och hälsovården