Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktiges möte

På grund av coronaläget ordnas stadsfullmäktiges möte via Teams. Fullmäktiges möten kan för tillfället följas endast direkt på webben eller som inspelning på You Tube -kanalen. Länken till direktsändningen öppnas när mötet börjar.

Följ mötet på webben


Den högsta beslutanderätten i Borgå utövas av stadsfullmäktige med 51 ledamöter.  Ledamöterna väljs genom kommunalval vart fjärde år.

Följ mötet

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötena hålls i stadshuset, Stadshusgatan 9.

Obs! För tillfället kan man endast följa mötet direkt över internet eller som inspelad version på You Tube. Länken till den direkta webbsändningen öppnas när mötet börjar.

Mötesdagar

Stadsfullmäktige sammanträder i allmänhet den sista onsdagen i månaden kl. 18.

Fullmäktiges följande mötesdagar (preliminär tidtabell, datumen kan ändras):

 • 26.1.2022
 • 7.2. Strategiseminarie (eftermiddagen)

 • 23.2.

 • 30.3.

 • 27.4.

 • 25.5.

 • 15.6.

Föredragningslistor och protokoll

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på onsdagen före mötet.

Arbetsordning för fullmäktige

I förvaltningsstadgan fastställs fullmäktiges arbetssätt och mötesrutiner.

I förvaltningsstadgan fastställs förtroendevaldas arvode och reseersättningar, § 65.

Stadsfullmäktiges sammansättning 2021-2025

I Borgå stadsfullmäktige finns 51 platser.

 • Svenska folkpartiet  15
 • Samlingspartiet 10
 • Finlands socialdemokratiska Parti  10
 • Gröna förbundet 6
 • Sannfinländarna 5
 • Centern i Finland 2
 • Vänsterförbundet 2
 • Kristdemokraterna 1