Stadsfullmäktige

Den högsta beslutanderätten i Borgå utövas av stadsfullmäktige med 51 ledamöter.  Ledamöterna väljs genom kommunalval vart fjärde år.

Mötesdagar

Stadsfullmäktige sammanträder i allmänhet den sista onsdagen i månaden kl. 18.

Fullmäktiges följande mötesdagar (preliminär tidtabell, datumen kan ändras):

 • 22.5 kl. 17
 • 12.6
 • 28.8
 • 25.9
 • 30.10
 • 13.11
 • 11.12

Följ mötet

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötena hålls i stadshuset, Stadshusgatan 9.

Du kan också följa mötet direkt över internet eller som inspelad version på You Tube. Länken till den direkta webbsändningen öppnas när mötet börjar.

Föredragningslistor och protokoll

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på onsdagen före mötet.

Arbetsordning för fullmäktige

I förvaltningsstadgan fastställs fullmäktiges arbetssätt och mötesrutiner.

I förvaltningsstadgan fastställs förtroendevaldas arvode och reseersättningar, § 65.

Stadsfullmäktiges sammansättning

I Borgå stadsfullmäktige finns 51 platser.

 • Svenska folkpartiet  16
 • Finlands socialdemokratiska Parti  12
 • Gröna förbundet 8
 • Samlingspartiet 7
 • Centern i Finland  3
 • Sannfinländarna 2
 • Vänsterförbundet 1
 • Kristdemokraterna 1
 • Yhtenäisyysryhmä 1