Stadsfullmäktige

Stadsfullmäktiges möte

Fullmäktiges möten kan för tillfället följas endast direkt på webben eller som inspelning på You Tube -kanalen. Länken till direktsändningen öppnas när mötet börjar.

Följ mötet på webben


Den högsta beslutanderätten i Borgå utövas av stadsfullmäktige med 51 ledamöter.  Ledamöterna väljs genom kommunalval vart fjärde år.

Följ mötet

Fullmäktiges möten är offentliga och öppna för allmänheten. Mötena hålls i stadshuset, Stadshusgatan 9.

Du kan också följa mötet direkt över internet eller som inspelad version på You Tube. Länken till den direkta webbsändningen öppnas när mötet börjar.

Mötesdagar

Stadsfullmäktige sammanträder i allmänhet den sista onsdagen i månaden kl. 18.

Fullmäktiges följande mötesdagar (preliminär tidtabell, datumen kan ändras):

 • 29.9. 
 • 27.10. 
 • 17.11. kl. 16
 • 15.12.

Föredragningslistor och protokoll

Mötets föredragningslista publiceras på internet i regel på onsdagen före mötet.

Arbetsordning för fullmäktige

I förvaltningsstadgan fastställs fullmäktiges arbetssätt och mötesrutiner.

I förvaltningsstadgan fastställs förtroendevaldas arvode och reseersättningar, § 65.

Stadsfullmäktiges sammansättning 2021-2025

I Borgå stadsfullmäktige finns 51 platser.

 • Svenska folkpartiet  15
 • Finlands socialdemokratiska Parti  10
 • Samlingspartiet 10
 • Gröna förbundet 6
 • Sannfinländarna 5
 • Centern i Finland 2
 • Vänsterförbundet 2
 • Kristdemokraterna 1