Stadsdirektörens förslag: Sari Gustafsson till bildningsdirektör