Stadsdirektörens budgetförslag: En jätteinvestering håller på att bli färdig, skuldsättningen måste nu sluta