Stadsdirektörens budgetförslag 2022: Staden siktar på nollresultat och förbereder sig för en historisk strukturomvandling