Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujulas budgetförslag 2020: Utgångspunkterna är goda men den ekonomiska utvecklingen och befolkningsutvecklingen ger anledning till oro