Stadsdirektör Jukka-Pekka Ujula: social- och hälsovårdsreformen ändrar Borgå sjukhus roll