Städningen i Hindhår bildningscentrum effektiveras