Stades hemvård och Yrkesinstitutet Prakticum startar en ny form av samarbete