Stadens vapen och symbol

Borgå stads visuella profil utgår från stadens symbol och vapen. Vid användning av symbolen och vapnet bör stadens anvisningar följas.

Stadsstyrelsen har beslutat att stadens symbol används i den dagliga kommunikationen och marknadsföringen. Vapnet reserveras för officiellt och betydelsefullt representativt bruk och för särskilt långvariga användningsändamål.

Vapen

Borgå stads vapen planerades av G. v. Numers utgående från ett medeltida sigillavtryck. Den silverfärgade symbolen på blå botten påminner om ett eldstål och anses beteckna bokstaven C, från latinets castrum eller castellum, som betyder borg.

De medeltida städerna hade vanligen en bokstav i sitt vapen, och Borgå stads vapen är det enda som har kvar den gotiska stilen i sin sköld. Den äldsta versionen är från 1423.

Användningen av vapnet reserveras för officiellt och betydelsefullt representativt bruk och för särskilt långvariga användningsändamål.

Symbol

I Borgå stads symbol framträder alla tiders Borgås unika historia och starka framtidsutveckling. I symbolen ser man de varma huvudfärgerna i Borgås visuella profil. Färgerna är hämtade från Borgås vackra och välbekanta stadsmiljö: utöver den blå färgen i Borgås vapen ingår de gamla trähusens rödmylla och gulmylla, det tjärade kyrktaket och den grönskande empirestadsdelen.

Logotypen innehåller en textlogo på två språk och en cirkel av figurer med samma form som Borgå stads anrika och betydelsefulla vapen. Logotypen återger huvudfärgerna i stadsmiljön. Cirkeln symboliserar en medeltida fästning (”borg”, C = ”castellum”). I mitten kan man se konturerna av en strandbod, som hör till Borgås nationallandskap. Den mångfärgade cirkelsymbolen berättar också om den rika tvåspråkiga kulturen och den starka gemenskapen i Borgå.

Symbol (jpg)