Stadens sommarjobb för skolelever och studerande söktes av 561 ungdomar