Stadens sommarjobb för skolelever och studerande söktes av 514 ungdomar